Miljø

Vi jobber målrettet med fokus på miljøet i hele driften av Byggmester Ramsøy. Dette innebærer blant annet sortering av avfall, redusere bruk av papir, mer fokus på gjenbruk, valg av de riktige leverandørene og samarbeidspartnere som bryr seg om miljøet og følge interne rutiner for å sikre trivsel på jobb.

Vår visjon

Byggmester Ramsøy As bryr seg om miljøet og jobber aktivt for å reduserer klimaavtrykket i arbeidshverdagene vår.

Vi bidrar til et bedre miljø med:

Reduksjon av avfallsproduksjon og øke avfallssortering:

God avfallshåndtering gir en ryddigere byggeplass og et sikrere arbeidsmiljø. En ryddig arbeidsplass gir oss et triveligere sted å jobbe.

Helsefremmende arbeidsmiljø:

Arbeidsmiljøloven § 1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende : « lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.» Det er av interesse både for arbeidsgiver og arbeidstaker av at arbeidsplassen er helsefremmende. For den ansatte betyr det bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av jobben. For byggmester Ramsøy AS er arbeidstakere med god helse viktig for nærvær, effektivitet og kvalitet.

Reduserer bruk av papir:

Byggmester Ramsøy AS er opptatt av at papir brukes på en ansvarlig måte. Vi reduserer stadig papirforbruket. Papir vi bruker er 100 % resirkulert.

Personalhåndbok:

Byggmester Ramsøy As jobber kontinuerlig med å bli en enda bedre organisasjon for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Dette arbeidet er basert på de verdier som skal gjenspeile alt det Byggmester Ramsøy As til enhver tid gjør – på Byggeplass, hos kunder, på kontoret og ute i det offentlige rom. Byggmester Ramsøy AS legger vekt på å ta samfunnsansvar i forhold til hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette gjøres blant annet ved å stille krav til leverandører, lokaler og interne rutiner.

Valg av samarbeidspartnere som har fokus på miljø:

Byggmester Ramsøy AS har fokus på at våre leverandører er bærekfratige. Vi oppfordrer de som ikke er miljøfyrtårn å vurdere sertifisering.

Annet

✓ Reduserer energiforbruk.

✓ Valg av produkter som har god kvalitet og lang levetid.

✓ Være oppdatert på miljøvennlige løsninger.

Å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Byggmester Ramsøy AS tar miljø og bærekraft på alvor. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring og reduserer negative effekter på klima og miljø, og å forbedre de positive effektene.

Å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Byggmester Ramsøy AS tar miljø og bærekraft på alvor. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring og reduserer negative effekter på klima og miljø, og å forbedre de positive effektene.